06.02.2015

Прыказкі пра язык


Язык да Кіева давядзе.
З языком - і сюды, і туды, а на справе - нікуды.
Язык у роце, як чорт у балоце.
Языком у Вільні, а галавою за печчу.
За доўгі язык не пахваляць.
Гаварыў бы па-польску, ды язык конскі, гаварыў бы па- англійску, ды язык слізкі.
Ліхую жонку язык б'е.
Гультаёў язык работы не баіцца.
Са сваго языка спусціш - на чужым не зловіш.
Язык не сцяг, а дружыну водзіць.
За яго языком не паспееш і басяком.
Языком гару зверне , а на працы месца не знойдзе.
І ў каровы язык доўгі, ды яна маўчыць.

1 комментарий: