20.03.2014

Фразеалагізмы, іх значэнні і рускія зквіваленты 6

Раскідваць розумам – нешта абдумваць – пораскинуть мозгами
Розум за розум заходзіць – страціць здольнасць думаць цвяроза – ум за разум заходит
Распусціць нюні – плакаць, жаліцца – распустить нюни
Садзіцца на карак – жыць за кошт каго-небудзь – садиться на шею
Свету белага не відаць – вельмі цёмна, нічога не відаць – ни зги не видно
Скакаць (танцаваць) пад дудку (чыю-небудзь) – падпарадкоўвацца каму-небудзь – танцевать под чью-то дудку
Слінкі цякуць – жаданне з’есці што-небудзь смачнае або набыць што-небудзь прывабнае – слюнки текут
Скрозь зямлю праваліцца – засаромецца – сквозь землю провалиться
Соль зямлі – самае галоўнае, істотнае – соль земли
Спакон веку – з даўніх пор – испокон веков
Спусціўшы рукавы – без старання – спустив рукава
Строіць дурня – гультаяваць, нічога не рабіць – бить баклуши
Стрэляны верабей – вельмі вопытны чалавек – стреляный воробей
Тварам у твар – сустрэцца ўшчыльную, вельмі блізка – лицом к лицу
Трапляць у нерат – трапіць у непрыемнае становішча – попадать впросак

Трымаць язык за зубамі – маўчаць – держать язык за зубами

Комментариев нет:

Отправить комментарий