07.03.2014

Фразеалагізмы, іх значэнні і рускія эквіваленты

Абое рабое – аднолькавыя па сваіх якасцях – два сапога пара
Адзін пад адным – адзін менш другога (пра дзяцей) – мал мала меньше
Адводзіць душу – знаходзіць для сябе суцяшэнне ў якой-небудзь справе – отводить душу
Адрэзаная луста – чалавек, які аддаліўся ад сям’і, стаў самастойным – отрезанный ломоть
Адстаўной казы барабаншчык – чалавек, які займае невялікую пасаду, з якім не лічацца – отставной козы барабанщик
Ад’ядаць сэрца – мучыць, выклікаць небяспеку ў кагосьці – терзать сердце
Бáбкі (бíбікі) біць – гультаяваць – лынды бить, бить баклуши
Без задніх ног – быць вельмі стомленым – без задних ног
Бíтая гадзіна – доўга і без толку што-небудзь рабіць – битый час
Блёкату аб’еўся – страціў здольнасць думаць – белены объелся
Брацца за розум – станавіцца разважлівым – браться за ум
Браць за горла – настойліва прымушаць да чаго-небудзь – брать за горло
Вадзіць за нос – падманваць – водить за нос
Век-вечны – назаўсёды, навечна – во веки веков
Вярзці грушы на вярбе – падманваць – подпускать турусы на колёсах
Вісець на хвасце – даганяць каго-небудзь (пра ворага, пагоню) – висеть на хвосте
Вóмегам вылáзіць – няўдачна закончыцца, прынесці шкоду – боком выйти
Выкідáць каленца – зрабіць нешта незвычайнае, нечаканае – выкинуть штуку
Вылятаць у трубу – разарыцца, застацца без грошай – вылетать в трубу

Выходзіць сухім з вады – застацца непакараным – выходить сухим из воды

Комментариев нет:

Отправить комментарий