20.12.2013

Прыказкі пра розум 4


Свайго розуму не пазычыш і ў чужую галаву не ўкладзеш.
Разумны навучыць, а дурны намучыцца.
На наш век дурняў хопіць.
Што дурны папсуе, тое і разумны не паправіць.
Адной клёпкі ў галаве не хапае.
Каб задні розум ды наперад.
Грошы згубіў - нічога не згубіў, здароўе згубіў - палавіну згубіў, розум згубіў - усё згубіў.
Які розум, такая і гаворка.
Разумны вініць заўсёды сябе, а дурны - свайго таварыша.

17.12.2013

Прыказкі пра розум 3


Бачыць вока далёка, а розум яшчэ далей.
Не жыві дабром, а жыві розумам.
Галава галаве не раўня.
Розум і сілу перамагае.
Бог знаў, каму розум даў.
Розуму не прыкупіш.
Чужым розумам не пражывеш.
Не глядзі, што на галаве, а глядзі, што ў галаве.

13.12.2013

Прыказка ў малюнку

Прыказкі пра розум 2

Кожная галава свой розум мае.
Якая галава, такі і розум.
Мала думаў, ды мудра сказаў.
Разумны дурню саступіць павінен.
Хто пытае, той многа знае.
Хто пытае, той не блудзіць.
Краса прыглядзіцца, а розум прыгадзіцца.

Прыказкі пра розум

Андрэй усіх мудрэй.
Розум - найлепшае багацце.
Па адзежы сустракаюць, па розуму праваджаюць.
Мудры свайго розуму не паказвае.
Хто маўчыць, той двух наўчыць.
Малады розум - палявы вецер: бяжыць і гудзіць.
Рукі - да работы, ногі - да ахвоты, розум - да ўсяго.
Якія гады, такі і розум.

Прыказкі пра гаспадарку 4

Статак робіць дастатак.
Разбурыў хлявец - поўны двор дравец.
Не куды ішла, не куды ідзець, а ўсё ў клець.
Уперад збудуй клетку, тады шукай птушкі.
Быў бы сад, а салаўі прыляцяць.
З аднае курыцы гаспадарку не завядзеш.
Даў Бог цяля, ды няма хлява.

Прыказка пра турму

Гульня "Канчаткі назоўнікаў 2 скланення"


07.12.2013

Прыказкі пра гаспадарку 3

Запас бяды не чыніць.
Хто ў лесе не ўкраў, той дома не гаспадар.
У кожнай крышы ёсць свае мышы.
І ў студзі вада выбіраецца.
Без запасу - ні часу.
Не гаспадыня, што апоўдні ў печы паліць.
Шырокія вароты ўвайсці, ды вузкія выйсці.
Ад дошкі да дошкі, а ў сярэдзіне ні крошкі.

04.12.2013

Прыказкі пра гаспадарку 2

Якія сані, такія і самі.
Робім пра запас, дый будзе ў нас.
Калі ў хлебе плодзіць і на ніве родзіць, так і дурак хату водзіць.
У гаспадара і аборка спатрэбіцца.
Кожная рэч свайго далежыцца.
І мыш у сваю норку цягне корку.
Які воз, такі і гаспадар.

01.12.2013

Прыказкі пра гаспадарку

Не так работы, як заботы.
Паглянем, што ў вас робіцца ў двары, - скажам, якія вы гаспадары.
У добрай гаспадыні і певень нясецца.
Калі нагамі сыпле густа, дык у хляве пуста.
Шырокі двор, ды невялікі збор.
Свой дварочак, як вяночак.