02.01.2022

Прыказкі і прыкметы пра Новы год

Калі на Новы год на дрэвах густы іней, то год будзе ўраджайны.

На Новы год ясна, будзе ў гумне цесна.

На Новы год неба зорнае - добры ўраджай будзе.

На Новы год прыбудзе дзень на заечы скок.

Калі на Новы год снежна і цёпла - лета будзе цёплым і дажджлівым.


09.12.2021

Прыкметы пра снежань

Звону ў снежні многа - весялейшая дарога.

Калі зіма паспрабавала свае сілы да 18 снежня, то адлігі будуць доўгімі.

Калі зайцы блізка падыходзяць да жылля, чакай зіму суровую.

Калі снежань радуе вялікімі гурбамі, летам будзе добры ўраджай травы.

Калі ў снежні снег мяккі і цяжкі - лета будзе мокрым, а калі сухі, як порах, то і лета сухім будзе.

Мароз трашчыць - моцны холад кліча.

Калі 9 снежня будзе ціха, зіма цёплая будзе.

Калі ў снежні снег шчыльна кладзецца да плота, чакай дрэннага лета, а калі не - чакай добрага ўраджаю.

Калі сабака качаецца па снезе, значыць, снегапад скора будзе.

 

20.09.2021

Прыказкі пра двор і хату 2

Мінаў, мінаў, ды не ў тыя вароты папаў.

Хата не бес - не ўцячэ ў лес.

Хата не каўбаса - кошкі не з'ядуць.

Не падпілай гнілога забора: ён усё роўна ўпадзе.

У вашэці пуста ў клеці.

Выбачай, вашэці: няма болей у клеці.

Мае дзве клеці: у адной мякіна, у другой абмеці.

Не куды йшло, не куды дзець, а ўсё ў нашу клець.

Шукаў на печы, а знайшоў у клеці.

18.06.2021

Прыказкі пра двор і хату

Свой дварочак, як вяночак.

У сваім гародзе роўны ваяводзе.

Шырокія вароты ўвайсці, ды вузкія выйсці.

Хоць бы мы морам плылі, але б скарэй на двары былі.

Сем варот, усе на агарод.

Сяджу на сваём пляцу, нікому не плачу.

Двор не каза - не збяжыць.

Дом не воўк - у лес не ўбяжыць.