09.05.2020

Прыказкі пра Вялікую Айчынную вайну 5

Кожны куст для фашыстаў рызыка: трасе іх трасца, кідае ў дрыжыкі.

Падняўся дзед Мінай - фашыст, стрэльбу кідай.

Хочаш шчасця для сялян - ідзі да партызан.

З'еў бы фашыст беларуса, ды кішка тонкая.

Лавіць авец і фашыст маладзец, а як зловяць падляца, то і сам ён, як аўца.

Ішлі немцы па куры, а папалі на свае хаўтуры.

Спанатрыў фашыст па куры хадзіць - давядзецца яму галавой налажыць.

На што фашыст ні гляне - ад прагнасці вяне.

У крамах пуста і ў хатах чыста: абабралі ўсё фашысты.

Вышэйшая раса - да сала і мяса.

08.05.2020

Прыказкі пра Вялікую Айчынную вайну 4

Фашысты крычаць "хайль", а беларусы на іх чхаюць.

Чым далей у наш лес, тым горай для СС.

 Паязды і склады ўзрываем - Радзіме памагаем.

Палі склады і базы ў фашысцкай заразы.

Гітлерцаў баяцца - на жалезку не хадзіць.

У мірны час - сялянка, а ў ваенны - партызанка.

Хіцер Зміцер: і карчом немца б'е.

На фашыста і вяроўка зброя.

Ад чорта абаронішся крыжам, ад фашыста - дубінай.

Яўхім і клёцам самалёт саб'е.

07.05.2020

Прыказкі пра Вялікую Айчынную вайну 3

 Служка фашысцкага зброду - закляты вораг народу.

Фашысту служыць - рабом быць.

Цёмная ночка - дзень партызана.

Сцелецца лістам, смярдзіць фашыстам.

Бургамістр ды кат - адзін другому брат.

Ідучы па кладачцы, па баках не глядзі, а з паліцыяй сяброўства не вадзі.

Паліцай перад немцам гнуўся, перад партызанам выпрастаўся.

Для фашысцкай псіны - кол з асіны.

Здраднік за агрызкі прадасць родных і блізкіх.

08.01.2020

Прыказкі пра Каляды 3

 Каляды, то ён цяпер не пан.

Па Калядах уночы трашчыць, а ўдзень плюшчыць.

Сабачкі брэшуць, Калядкі будуць, мароз стучыць, вароты адчыняць вяліць.

Наўрад, каб стала хлеба да Каляд.

Ад Каляд не ідзе ў лад.

Не да каляды, калі поўна хата бяды.

Снегу на Каляды не дапросішся.

На Каляды сарочку надзявай новую, на Вялікдзень — бялёвую, а на Сёмуху — смяротную.

Калі Каляды ў веташку, дык хавай насенне ў мяшку.