10.12.2015

Адпачынак зацягваецца...

Так ужо здарылася, што я захварэла і адразу пасля санаторыя трапіла ў бальніцу. Я пішу гэтыя радкі з тэлефона. Уставаць мне пакуль што няможна, многа працаваць таксама. Таму я пакуль што не магу сказаць, калі вярнуся да сваіх абавязкаў друкаваць для вас беларускія прыказкі. Вельмі спадзяюся, што змагу вярнуцца дадому да Новага года. Але гэта ўжо не ад мяне залежыць... На ўсялякі выпадак друкую загадзя калядны пазл. Калі з'явіцца толькі ён - то я яшчэ хварэю... Вось так бывае: ты вырашаеш для сябе адно, а Бог смяецца з тваіх планаў)).

21.10.2015

Блог ідзе на адпачынак

Шаноўнае спадарства!
У сувязі з тым, што аўтар блога едзе ў санаторый, блог таксама ідзе на своеасаблівыя канікулы. Я не ведаю, ці будзе ў мяне магчымасць дадаваць новыя матэрыялы, таму развітваюся з вамі да снежня!

19.09.2015

Прыказкі з лічэбнікамі. Тры. Ч.3

Хто паехаў нацянькі, будзе ехаць тры дзянькі.
Па тры грошыкі на дзень: куды хочаш - туды дзень.
Тры грошы не варта.
У вераб'я багатая сям'я: у кожнага верабейкі па тры капейкі.
У тры секачы сякуць, аднаго рака пякуць.
Упрасіліся злыдні на тры дні, а за тры гады не выжывеш.
На кухні два слухалі, трэці з голаду акалеў.
Першая чарка калом, другая - сокалам, а трэцяя - мелкаю пташачкай.
Бачыў двух белых, а трэцяга, як снег.
Гаворыць, як тры дні не еўшы.

11.09.2015

Прыказкі і прыкметы. Верасень 2


У верасні і ліст на дрэве не трымаецца.
У верасні адна ягада, дый тая - горкая рабіна.
Прастаіць верасень сухі - зіма позняя будзе.
У верасні кажух за кафтанам цягнецца.
Халодны бацюхна-верасень, ды корміць добра.
Павуцінне сцелецца па раслінах - да цяпла.
Гусі ў верасні ляцяць - зімачку на хвасце цягнуць.
Калі галкі і вароны садзяцца на ніжнія галіны дрэў, будзе ветрана.
Калі на бабіна лета шмат павуціння - да яснай восені і халоднай зімы.
Чым болей на бабіна лета павуціння, тым халадзейшая зіма будзе.

09.09.2015

Прыказкі і прыкметы. Верасень


Верасень не пачатак, а заканчэнне жніва.
Калі ў верасні шмат павуціння - гэта да яснай і халоднай зімы.
Восень у верасні ідзе і дождж за сабою вядзе.
Прыйшоў верасень - супакоіў прыроду.
Верасень - лістападнік, схіл грыбной пары.
Верасень лета чырвонае праводзіць, восень сустракае.
Жнівень варыць, а верасень на стол падае.
Вераснёўскі гром абяцае цёплую восень.
Запальвай агонь у верасні і ў хаце, і на полі.
Добры верасень - зіма позняя.
У верасні сініца восень у госці просіць.

08.09.2015

Прыказкі з лічэбнікамі. Тры. Ч.2


Не хвалі каня трэцяга дня, а хвалі трэцяга году.
Тры дні хлеба не еў, а зубы калупае.
Не хвалі нявестку ў тры серады, а пахвалі ў тры гады.
Не хваліся ў тры дні, а хваліся ў тры гады.
Першыя пеўні – поўнач, другія пеўні – пара ўставаць, трэція пеўні – пярэдсвет.
Ходзіць за тры вярсты кісель хлябаць.
Ядзім хлеб траякі: чорны, белы і ніякі.
Даў бы траяка на малебен, ды сабе патрэбен.
Адзін сын - не сын, два сыны - паўсына і толькі тры сыны - сын.

01.09.2015

Прыказкі пра школу і веды

Азбука - да навукі драбіны.
Спачатку аз ды букі, а тады ўжо да навукі.
Вучыўся два разы, а не цяміць, што за букі ды азы.
Навука - вялікая моц.
Настаўніка і дрэва пазнаюць па пладах.
Навука лепш за багацце.
Найлепшая школа - само жыццё.
Хто ў цемру глядзіць, той ад святла крывіцца.
Вырас, а розуму не вынес.
Не навучыць школа, дык навучыць ахвота.
Школа вучнямі багата.
Школа настаўнікамі славіцца.
Настаўнік у школе што сейбіт у полі.

17.08.2015

Прыказкі пра свабоду і волю 3

Дай дзецям волю - сам пойдзеш у няволю.
За народ і волю аддам жыццё і долю.
Нашы народы не аддадуць свабоды (савецкая прыказка).
Свабодны чалавек нічога не баіцца.
За свабоду пайду і ў агонь, і ў воду.
Хоць спіна гола, абы свая воля.
Свабода даражэй за золата: тады цану спазнаеш, калі свабоду страціш.
Лепш холадна і голадна, затое свабодна.
Воля слабым сілу дае.

16.08.2015

Прыказкі пра свабоду і волю 2

Хоць голы, абы на волі.
Вольнаму воля не патрэбна.
Лепш на волі на голай ветцы, чым у няволі ў залатой клетцы.
Лепш на свабодзе ў каморцы, чым у няволі ў залатой клетцы.
Жыццё не мае цаны, а свабода даражэй за жыццё.
Або волю здабыць, або дома не быць.
Дай волі на пазногаць, а ён возьме на локаць.
На волі плачу даволі.
Хоць за два дні перад смерцю, але свабодным памерці.
Дзе няма волі, там няма і долі.

15.08.2015

Прыказкі пра свабоду і волю

Вольнаму воля, шалёнаму поле.
У полі свая воля.
Дай сэрцу волю - завядзе цябе ў няволю.
Лепш смерць на волі, чым жыццё ў няволі.
Не будзе таго ніколі, каб мы жылі ў няволі.
Там жыццё рай, дзе свабоды край.
Шырокае поле: ідзі, куды воля.
Воля - маленькае слова, а ўсе яму радуюцца.
У прыгодзе - думай аб свабодзе.

04.08.2015

Крыжаванка "Крылатыя выразы"

Савецкія прыказкі пра калгас 4


Хочаш па-людску жыць, трэба з калгасам дружыць.
У добрага трактарыста любы трактар добры.
Каб голаду не знаць, трэба трактарам араць.
Даўней балоты нам марнавалі, цяпер з балота хлеб дасталі.
Не горбім спіны - працуюць машыны.
Калгас без уліку што хата без дзвярэй.
За лень не запішуць працадзень.

Савецкія прыказкі пра калгас 3


Адзін жыў - у лапцях хадзіў, у калгас прыйшоў - боты знайшоў.
Колас да коласа - Радзіме сноп.
Сялянская воля на калгасным полі.
Няма канца-краю калгаснаму ўраджаю.
У калгасе - брыгадзір, у арміі - камандзір.
Добра працуеш - калгас мацуеш.
У калгасе жыць - шчаслівым быць.

03.08.2015

Прыказкі пра працу 4

Лепш заробленае, чым пазычанае.
Не той наперадзе, хто абагнаў, а той наперадзе, хто за сабой цягне.
У добрага трактарыста і трактар спявае.
Не работа сушыць, а турбота.
Работа не забота, забота - калі няма работы.
Працы і світкі не саромейся.
Праца здароўя не адбірае.
Дармовага на свеце нічога няма.

02.08.2015

Прыказкі пра працу 3

Жаданая праца, як сонца ўзыход.
Хто рабіць бярэцца, той і вучыцца.
Дружная праца - крыніца багацця.
Не таму слава, хто на язык лёгкі, а таму, хто ў справе стойкі.
Святочнаму дню - святочная праца.
Праца нікому не ганьбіць.
І поле герояў родзіць.
Добра працуеш - павагу маеш.
Найсмачнейшы хлеб ад сваёй працы.

Прыказкі і прыкметы на Іллю

Прыйшоў Ілля - прынёс гнілля.
Ілля дажджлівы - маланка арэхі паб'е.
Калі на Іллю дождж, то сорак дзён будз тож.
Да Іллі і пад кустом сушаць, а пасля - і на кусце не сохне.
Да Іллі мужык купаецца, а з Іллі з ракой развітаецца.
На Іллю лета да палудня, восень пасля палудня.
Да Іллі хоць адным зубам зелень капні.
Калі на Іллю дажджу няма - быць пажарам.

01.08.2015

Грошы 3


Усіх грошай на свеце не забярэш.
Сцеражы бацькаву капейку, то і свае здабудзеш.
Капейка рубель беражэ.
Грошы лік любяць.
Угавор даражэй за грошы.
Ці бедны, ці багаты, абы нікому не вінаваты.
Старасць не радасць, доўг не карысць.
Пазыка не плача, не раве, а спаць не дае.
Доўг не грэе.
Лепей галоднаму пераспаць, чым з даўгом прачнуцца.

31.07.2015

Блог пераехаў!!!

Шаноўнае спадарства!


У сувязі з тым, што на блог пачалася рэфспам-атака, ён быў вымушаны пераехаць на гэты новы адрас. Спадзяюся, што вы зразумееце мае дзеянні і далей будзеце чытаць блог.

Грошы 2


Дар за дар, а дарам ніц.
Дар за дар, а гонар за гонар.
Грошы камень б'юць.
Купіў не купіў, а пагандляваць можна.
З грашыма  - клопат, але без іх - яшчэ горш.
Розуму грашыма не заменіш.
Грошы не пахнуць.
Грошы - нажыўная справа.
Лёгка грош пражыць, а як-то яго нажыць.

30.07.2015

Грошы


Якія грошы, такі і тавар.
Дарагое паносіцца ўдвое.
Што дорага, то міла, а што танна, то гніла.
Што патрэбна, то і каштоўна.
Прамяняў быка на індыка.
Змяняў шыла на мыла.
Хто часта коні мяняе, у таго хамут гуляе.
За што купіў, за тое і прадаў.
За морам цялушка палушка, ды рубель перавоз.

29.07.2015

Космас


Наша касмічная сіла зямному пакою вартаўнік.
Хочаш у космас злятаць - умей веды набываць.
Ціск - як у касманаўта!
Не хапай зорак з неба.
Была бабе раней дарога да чугуна і карыта, а зараз у космас дарога адкрыта!

Кірмаш

Які купец, такі тавар.
Сёння, паночкі, не ваш кірмаш.
Добры тавар сам сябе хваліць.
Кожны купец свой тавар хваліць.
Якой меркай мераеш, такой і табе будзе адмерана.
Ката ў мяшку не купляюць.
Сем разоў адмерай, а адзін адрэж.

19.07.2015

Прыказкі пра жарты 2

Жарт месца мае.
Без жартаў з лаўкі не звалішся.
Пажартаваў воўк з канём ды ў жмені зубы панёс.
Разумныя жарты пахвалы варты, дурныя ж жарты плачу варты
Лепш дваццаць разоў смяяцца, чым раз плакаць.
Пасмяяўся гаршчок з катла, агледзеўся - і сам чорны.

12.07.2015

Прыказкі пра ліпень 2


Ліпень і косіць, і жне, доўга спаць не дае.
Ліпень пякучы, але не даручы.
Ліпень што не спаліць агнямі, тое залье дажджамі.
Хто ў ліпні на полі пацее, таго ўзімку і печка сагрэе.
У ліпні з касою мужык, а баба з сярпом - але ў хаце ладком.

10.07.2015

Прыказкі пра жарты

Смяецца той, хто смяецца апошні.
Хто людзей весяліць, за того ўвесь свет стаіць.
Пасмяяцца - не пакалечыць.
Не будзь цікаўны, бо хутка састарэеш.
Часам жарты выходзяць на праўду.
Смех - то дар багоў.

18.06.2015

Прыказкі і прыкметы пра чэрвень 2

У чэрвені ўбача спадар, што Бог дасць у дар.
Праводзіць чэрвень на работу, адаб'е ад песень ахвоту.
У чэрвені дзень - з год.
Травень - радасць, а чэрвень - шчасце.
Чэрвеньскія ночы з вераб'іны нос.
Чэрвень на навальніцы багаты.
У чэрвені на полі густа, а ў каморы пуста.
Калі чэрвень сухі - купляй пчолку, а калі мокры - купляй кароўку.

14.06.2015

Пра дарогу 2


Свая ношка няцяжкая.
У дарозе пазнаеш прыяцеля.
Дарога і дзяцей вучыць.
У дарозе ўсё добра пра запас.
Пойдзеш нацянькі - згубіш дзянькі.
Невядомая дарога на канцы языка.
У дарожцы ўсякае здараецца: ка лі яна - маці, а калі - і мачыха.

12.06.2015

Пра дарогу


Сем седакоў не воз, абы конь вёз.
Ладзь калёсы зімою, а сані летам.
Не запрогшы, не паедзеш.
Не конь вязе, а дарога.
Дарога і мучыць, але і вучыць.
Дарога не спіць.
Добрая дарога - карацейшы шлях.

06.06.2015

Адзенне, абутак

Не адзенне красіць чалавека, а чалавек адзенне.
Яго лепш карміць, як апранаць.
Старое адзенне беражэ новае.
Пашануй адзенне ў хаце, а яно цябе пашануе ў людзях.
Прыбяры пень, і пень будзе прыгожы.
Апранецца, як пава, але дурная слава.
Добрая рэч акуратных людзей любіць.
Па адзежцы сустракаюць, па розуму праваджаюць.

20.05.2015

Прыказкі з лічэбнікамі. Тры. Ч.1


Скупы тройчы плаціць.
Трох не злічыць.
Схавай свае тры грошы.
Баба качаргу мяняла, і тое тры дні гуляла.
Хто тры разы арэ, той болей снапоў збярэ.
Першую жонку бог даў, другую сам знайшоў, а трэцюю чорт прынес.
У тры секачы сякуць, аднаго рака пякуць.
Тры чвэрці да смерці.
Адсунься ты, то сядзе тры!
Адзін сын - не сын, два сыны - паўсына, і толькі тры сыны - сын.

12.05.2015

Майскія прыказкі

Красавік з вадою, май з травою.
Юры на парог вясну прывалок (6 мая).
Цёплы Ягор вясну пачынае (6 мая), а Ілля заканчвае лета (2 жніўня).
Верамей, Верамей, пра пасевы разумей (13 траўня).
На Мікалая дождж лішнім не бывае: на Мікалая дажджліва - летам будзе добрае жыта (22 траўня).
Май - і пад кустом рай.
Травень зялёнай травой славен.
Май халодны - год хлебаробны.
Май - усяго года рай.
Травень - салаўінае лета.


21.04.2015

Прыказкі з лічэбнікамі. Два. Ч. 2


Надвое бабка варажыла: ці памрэ, ці будзе жыва.
Два вякі я жыць не збіраюся.
Два каты ў адным мяшку не месцяцца.
За двума зайцамі пагонішся - ні аднаго не зловіш.
У адно вуха ўвайшло - у другое выйшла.
Смелы і разумны жывуць два жыцці.
Адзін раз зманіш - другі не павераць.
Адзін у карэце едзе, а ў другога гразь ляціць.
Лагоднае цяля двух матак ссе.
Двойчы дае той, хто зараз дае.
На адно вуха глухі, на другое не чуе.
На адно вока сляпы, а другім не бачыць.

16.04.2015

Прыказкі пра жывёл 2

Каб каза не скакала, то б нагі не зламала.
Воўк не пастух, а свіння не агародніца.
Дазволь мядзведзю адну лапу палажыць на сані, а ён паложыць чатыры.
Спрытны, як мядзведзь да танцаў.
У кожнай лісіцы свой хвост.
Воўк і лічанае бярэ.
Упартая каза - ваўку снеданне.
У сабакі заўсёды кошкі на душы скрабуць.
Беражыся карову спераду, а каня ззаду.
Воўк блізка ад логава шкоды не робіць.
З быка не надоіш малака.
Каню раса лепш аўса.

09.04.2015

Пра жывёл

На жывым мядзведзі шкуры не купляй.
З аднаго вала дзвюх шкур не дзяруць.
Не мела баба клопату - купiла парася.
Ваўка ногi кормяць.
Кошцы гулi, а мышцы слёзы.

23.03.2015

Прыказкі пра птушак 2


Па вераб'ях з гармат не паляць.
Усякая зязюлька пра сваё кукуе.
Чакай зімой зязюлю.
Лезе, як певень на плот.
Сляпой курыцы і жвір - пшаніца.
Салаўя байкамі не кормяць.
Лісіца спіць, а курэй бачыць.
Невялік кулік, а ўсё-такі птушка.
Не ўсе птушкі лётаюць.
Трапіцца і сляпой курыцы зярнятка знайсці.
У вераб'я свая сям'я.
Цаляў у варону, а папаў у карову.
Ластаўка вясну пачынае, а салавей канчае.
Чорны, як грак.

22.03.2015

Прыказкі пра птушак


Кожнай птушцы сваё гняздо патрэбна.
Верабей проса выбраў, а сініца ў бяду папала.
Гусь свінні не таварыш.
Курыца запяе, як за жывот забярэ.
І варона б запела, калі б голас мела.
Дзе сава і сыч, там носа не тыч.
Зімой салаўя пець не прымусіш.
І курыца на сваім сметніку гаспадыня.
Індык думаў-думаў - і здох.
Каму банкет, а курцы - смерць.

18.03.2015

Прыказкі з лічэбнікамі. Адзін. Ч.2.

Адна капейка і тая рабром.
Адна хата і тая без дзвярэй.
Аднаму льецца, а другому нават і не капае.
Дай бог раз хрысціцца, раз жаніцца і раз паміраць.
Адзін рукаў і той падзяру на дзяцей.
Адна сарочка на мне, а другая - у кубле на дне.
Адны пануюць, а другія гаруюць.
Адну казу маю і тую штодзень падымаю.
З аднаго вала дзвюх скур не дзяруць.
Першы блін сабаку.
Дзесяць аднаму дапамогуць, а адзін дзесяці не дапаможа.
Адна радасць папу: што вяселле, што хаўтуры.
Адзін з агнём, другі з вадою.
Раз густа, а другі - пуста.
Дай чорту адзін волас, дык ён усю галавуц возьме.
Два Юр'і, абодва дурні: адзін халодны, другі галодны.
Носіцца як курыца з першым яйкам.

16.03.2015

Прыказкi пра сакавiк

Сакавік часамі снегам сее, а часамі сонцам грэе.

Сакавік зялёны – ураджай благі.

Як у сакавіку туман, дык у жніво дождж – пан.

Няма ў сакавіку вады – няма ў красавіку травы.

07.03.2015

Прыказкі з лічэбнікамі. Два. Ч.1


Дзве работы зараз не зробіш. 
Дзень дню розніца: адзін матка, а другі– мачыха. 
Другі жупан не варты світкі. 
Дзе двое б'юцца, там трэці - не мяшайся.
Бліжні друг лепей дальніх двух.
Адна галаўня ў печы не гарыць, а дзве і ў полі не гаснуць.
Адно вока бачыць далёка, а два - яшчэ далей.
Адна галава добра, а дзве - яшчэ лепей.
Пастаў двух коней разам, яны масці сваёй не зменяць, а нораў адзін у аднаго пярэймуць.
Адзін з агнём, а другі з полымем.
Адной рукой дае, а другой адбірае.
Бог стварыў два зла: пана і казла.
Павук і пан - два браты родныя.
Раз гладзіць, другі раз дзярэ.
У адной бярлозе два мядзведзі не ўжывуцца.
Жывём: тры дні без хлеба, а два дні так.
На дзвюх калясках адзін не праедзеш.

03.03.2015

Прыказкі з лічэбнікамі. Адзін


Адна ластаўка вясны не робіць.
Адзін дуб у полі - то не лес.
Лепей адзін прыяцель, як дзесяць ворагаў.
Адна пчала многа мёду не наносіць.
Адной рукой і вузла не завяжаш.
Адна галаўня не гарыць і не гасне.
І птушцы адной нудна.
Адным махам дрэва не зваліш.
Адзін у полі не воін.
З адной кветкі вянка не спляцеш.
З аднаго яйца яешні не будзе.
Адной рукой дае, а дзвюма адбірае.
У адной бярлозе два мядзведзі не ўжывуцца.
Адна бяда не ходзіць, другую за сабой водзіць.
Не адзін сабака Лыска.
Адзін жыве, як хочацца, а другі, як прыйдзецца.

Прыказка ў малюнку


02.03.2015

Прыказкі пра сялян і паноў 2

Круль крулюе, пан пануе, а мужык гаруе.
Што мужык, а што пан.
Пан панам, а мужык мужыком на векі вяком.
На чорнага мужыка прэ злыдняў талака.
На то й мужык, каб працаваў.
Паноў радасць збірае, а мужыкоў - гора.

01.03.2015

Прыказкі пра язык 2


Казаў бы па-нямецкі, ды язык грэцкі.
Язык у разумнага ў галаве, у дурня- на зубах.
Языком колькі не мялі - багацей не станеш.
Язык, што цэп літоўскі.
Многа робіць языком, ды мала - рукамі.
І шыла, і мыла, і прала, і ткала - і ўсё языком.
Рот нараспашку, язык на плячо.
Млын меле - мука будзе, язык меле - бяда будзе.
Не віхляй языком, як сабака - хвастом.
У вала язык доўгі, ды гаварыць не можа.
Чужыя языкі не спяць.
Хто з языком, той з пірагом.
Язык без касці: што хочаш - пляшчы.
Языком меле, хвастом замятае.
Языком птушак доіць.

28.02.2015

Прыказкі пра сялян і паноў

Не будзе аратага, не будзе і багатага.
У мужыка свая праўда.
Сялянскаму роду няма пераводу.
Не так будзе, як пан кажа, а так будзе, як мужык зробіць.
Без хама не было б пана.
Мужыка ніжэй не разжалеш.
Мужык думкамі багат.
На панскі розум ёсць мужыка хітрасць.
Мужык і чорта перахітрыць.
Благая зямелька лепей добрага паненька.

20.02.2015

Прыказкі пра Масленіцу

Масленіца-аб'ядуха - грошаў прыберуха,
Пост падняў кабыле хвост, а там - Масленіца.
Масленіца-палізуха: сыр і масла палізала.
Масленка з блінамі, а пост з грыбамі.
Будзе масленка - будзе ля пупа красненька.
Масленка-палізуха, працягніся хоць да Духа.
Масленка-бела вутка казала: вясна будзе, ды не хутка.
А мы масленку чакалі, усе аладкі выпякалі.

14.02.2015

Прыказкі пра няшчасце, бяду 3

Дзе ні мах, то ўсё бяда па зубах.
Бяда ды мука - тая ж навука.
Бяда ў хату - прападзе і багаты.
Бяда розуму вучыць.
Бяда вымучыць і вывучыць.
Бяда не канава - не пераскочыш.
Не здарылася б бяды, калі б конь не быў худы.
Бяда па людзях ходзіць.
Шчасце за гарамі, а бяда за плячамі.
Ты ад бяды, а бяда ў вочы.

12.02.2015

Прыказкі пра няшчасце, бяду 2

Не адно ліха, дык другое.
Бяда не бывае адна: калі яна ходзіць, усю радню з сабой водзійь.
Бяда па бядзе, як па нітачцы, ідзе.
Бяда ды хвароба як дзве птушкі-зязюлькі: накукуешся ўдоваль, пакуль яны вытаўкуцца.
Адна бяда не бяда.
Адной бяды заўсёды мала.
Бяда бядзе не паможа.
Адхілілася гора, то бяда спаткала.
Не я плачу - бяда плача.
Улезшы ў раду, трэба цягнуць бяду.

06.02.2015

Прыказкі пра язык


Язык да Кіева давядзе.
З языком - і сюды, і туды, а на справе - нікуды.
Язык у роце, як чорт у балоце.
Языком у Вільні, а галавою за печчу.
За доўгі язык не пахваляць.
Гаварыў бы па-польску, ды язык конскі, гаварыў бы па- англійску, ды язык слізкі.
Ліхую жонку язык б'е.
Гультаёў язык работы не баіцца.
Са сваго языка спусціш - на чужым не зловіш.
Язык не сцяг, а дружыну водзіць.
За яго языком не паспееш і басяком.
Языком гару зверне , а на працы месца не знойдзе.
І ў каровы язык доўгі, ды яна маўчыць.

04.02.2015

Прыказкі пра няшчасце, бяду

Дзяды не зналі бяды; насталі ўнукі, набяруцца мукі.
Бяда не раве ды спаць не дае.
Бяда не дуда, пішчыць ды не грае.
На ўсякую бяду не наплюешся.
Чалавек адну бяду перабудзе, а іх дзясятак прыбудзе.
Бяба бяду вядзе.
Бяда заўсёды ў пары ходзіць.
Як прыйшла бяда, адчынй варата.
Бяда на бядзе, як на шчэпачцы, едзе.
Ліха адной бядзе прыйсці, то бяда бяду родзіць.

30.01.2015

Прыказкі пра грошы

Іншая пазыка - тая ж страта.
Хочаш ворага нажыць - пазыч грошай.
У пятніцу нічога нікому не пазычай.
Калі маеш грошы, то не будзеш хадзіць босы.
Хай грошай ні гроша, абы слава хароша.
Без гаспадара і грошай не трэба.
Хоць лай, а потым грошы аддай.
Грошы лёгка бяруцца, ды цяжка аддаюцца.

24.01.2015

Прыказкі пра працу 2

Без працы не есці пірагоў.
Не папрацуеш - не пад'ясі.
Хто не лянуецца тцптаць, той мае што хруптаць.
Як папрацуеш, то ў кожнай страве мёд пачуеш.
Без працы кашка з неба не будзе сыпацца.
Нікому з неба само не падае.
Калі дало рабіць, то дасць і есці.
Хочаш есці калачы, дык не сядзі ні печы.

15.01.2015

Прыказкі пра працу

Што цяжка здабыта, то будзе доўга жыта.
Чым цяжэй, тым даражэй.
Усё жывое трудзіцца.
Справа не забава.
Дзетачка, спі, а справу помні.
Без працы нечага і хлеба шукаці.
Хто працуе, той мае.
Работа і корміць, і поіць.

07.01.2015

Прыказкі пра Каляды 2


Прыйшлі Калядкі - бліны ды аладкі.
Як прыйдуць Каляды - мужык мякіне рады, а як прыйдуць зажынкі - няма хлеба ні асьмінкі.
Каляды - хрысціяне рады.
Калядкі - добрыя святкі: пад'еў ды на палаткі.
Святое Раство - людзям прыгаство.
Стань у раду, дастанеш Каляду.
Прападай ты, пане, з калядою, аддай мой мех.

06.01.2015

Прыказкі пра Каляды

Чалядзі па Калядзі.
Ужо тыдзень да Каляд - пан з сваёй чэлядзі не рад.
Каляды, то ён цяпер не пан.
Па Калядах уночы трашчыць, а ўдзень плюшчыць.
Сабачкі брэшуць, Калядкі будуць, мароз стучыць, вароты адчыняць вяліць.
Наўрад, каб стала хлеба да Каляд.
Ад Каляд не ідзе ў лад.

02.01.2015

Прыкметы на Новы год


Калі на Новы год снежна і цёпла - лета будзе цёплым і дажджлівым.
Першы снег выпадае за сорак дзён да сапраўднай зімы. 
У студзені вісіць многа і часта доўгіх ледзяшоў - ураджай будзе добры.
Студзень халодны - ліпень будзе сухі і гарачы. 
Светлае неба - на багатую куццю, вясёлы год.