13.11.2013

Пра народныя песні

з сайта http://www.usebelarusy.by/ 
У дурнога салаўя і дурная песня.
З песняй і праца спорыцца.
Хутка песня пяецца, ды не хутка складзецца.
Салаўя байкамі не кормяць.
Нашча і песня не пяецца.
Пець добра разам, а гаварыць розна.
Песня без канца, як кабыла без хваста.
Якая птушка, такая і песня.

08.11.2013

Прыказкі пра маладосць і старасць 3

На старасці і ўлетку холадна.
Прыйдзе старасць - будзе слабасць.
Дай, Божа, змоладу косці грысці, а на старасці мяса есці.
Хто да чаго прывык змоладу, то і на старасці не пакіне.
Як стануць сыпацца валасы, то і памяць з галавы.

Прыказкі пра маладосць і старасць 2

Не ўсе старыя птушкі высока лятаюць.
Старога мяшка не залатаеш.
Сівіна ў бораду, а чорт ў рабро.
Пытае старасць, што прыгатавала маладосць.
Старога вераб'я на мякіну не правядзеш.
Старой бабе і на печы ўхаба.

Прыказкі пра маладосць і старасць

Чым старэе, тым правее, а чым маложа, тым дарожа.
Стары і малы - адно.
У адной шкуры не звякуеш.
Да пары жбан воду носіць.
У старога каня і падковы здымаюць.
Маладога кроў грэе.
Малады, ды з ранніх.
Зелена-молада.
Быў конь, ды заездзіўся.

01.11.2013

Загадкі і песні

з сайта http://www.hotimsk.by/
Загадаў загадку, што раскусіць цяжка.
Загадаў загадку, аж самому гадка.
Дзе праца, там і песня.
Слёз не пераплачаш, песень не перапяеш.
Якая песня, такая заплата.
З песні слова не выкінеш.