25.08.2019

Кумаўство 2

Кум не кум, і дзіця ў воду.

Адкуль, кума, ідзеш, калі ўзвару не нясеш?

Каму да чаго, а куме да ўсяго.

Кума-сваха, падбірай крохі, мачай у тук.

Кума звяла ў вума.

Кума з возу - каню лягчэй.

Кума ад кУма без вума.

У кумы і вада смачней.

Каб ведаць, калі кума будзе абедаць.

Калі б знаццё, што ў кумы піццё, і сам бы пайшоў і дзетак бы павёў.

20.07.2019

Кумаўство

Каго добра ўважаюць, з тым і кумаюць.

Каля пекла жывучы, то трэба і чорта за кума папрасіць.

У добрай гадзіне то і кум пабраціме.

Кумаўство не вялікае сваяўство.

Кум куме палцінку, а кума - халсцінку.

Гнісь, кум, не гнісь, да кала кішэні павярнісь.

Не быўшы кумам, не піць піва.

Хоць кум, ды сабака.