25.06.2014

Крыжаванка "Рэчы па-беларуску"

Прыказкі і прыкметы пра лета 3


Кветкі мацней пахнуць перад дажджом.
Лета селяніну і маці, і бацька.
Калі рой выйдзе перад Янам - будзе мужык панам.
Лета на зіму працуе.
Лета з камарамі, зіма з пірагамі.
Колас добра не спее, калі сонца не грэе.
Лета навальнічнае - зіма з мяцеліцамі.
Куды вецер, туды і дождж.
Лета праляжыш, зімой з торбачкай пабяжыш.
Куры цярэбяцца і ў пяску купаюцца - значыць, дождж будзе.
Лета збірае, а зіма пад'ядае.
Лета прыгатуе, а зіма з'есць.

19.06.2014

Прыказкі і прыкметы пра чэрвень

Касі, каса, пакуль раса: каса далоў - касец дамоў.
У чэрвені першую ягаду ў рот кладуць, а другую дамоў нясуць.
Чэрвень у гульні не гуляе, а ўраджай росціць.
Чэрвень сухі - не спадзявайся на белыя грыбы.
Якая чэрвеньская вячэрняя зорка, такі і другі дзень будзе.

15.06.2014

Прыказкі і прыкметы пра лета 2


Жнуць парою - жуюць зімою.
Дождж не дубіна і я не гліна.
З вялікай хмары малы дождж бывае.
І навальніца не для кожнага страшная.
Дождж намачыў, а сонейка высушыць.
Калі грыбна, дык і хлебна.
Двойчы ў год лету не бываць.
Калі гром летняй парой грыміць бясконца - град будзе.
Зоркі высыпалі ў ноч на Купалу - многа грыбоў будзе.
Дрэннае лета, калі сонца няма.
Зерне ў каласку - не валяйся ў халадку.
Калі летам часта з'яўляюцца зарніцы, чакай урадлівага году.

14.06.2014

Прыказкі і прыкметы пра летаДзе летам кветак карагод, там і пчолы, там і мёд.
Без расы і трава не расце.
Вясёлка пасля дажджу - да добрага надвор'я.
Вясёлка к вечару - да добрага надвор'я.
Бачна ўся вясёлка - значыць, дождж будзе.
Дождж дурны: не ідзе туды, дзе просяць, а дзе сена косяць.
Будзе дождж - будуць і грыбы.
Вольха зацвіце - сей грэчку.
Адкуль летам навальніца - адтуль і добрая пагода.
Барвовыя зоры - да ветру.

05.06.2014

Нам 300 дзён!

Можа быць, гэта і не так многа. Але...
За гэтыя 300 дзён былі зроблены 172 запісы, атрымана 72 каментарыі.
Блог наведалі чытачы з 75 краін свету: Беларусі, Расіі, ЗША, Украіны, Польшы, Германіі, Нідэрландаў, Брытаніі і г.д. Запісы з прыказкамі праглядалі амаль 80.000 разоў!
Акрамя таго, блог удзельнічаў у конкурсе "Камп'ютар. Адукацыя. Інтэрнэт" і быў адзначаны дыпломам 3 ступені.

Так што, як бачна, зроблена вельмі многа, і, думаецца, што далей чытачы таксама застануцца з намі!!


04.06.2014

Прыказкі і прымаўкі пра бацькоў

Бацькоў не цурайся, а ад Радзімы не адракайся.
З роднага боку і варона мілая.
Ад роднага таткі дорагі і латкі.
Хто бацьку шануе, той сабе неба гатуе.
Шануй людзей, то і цябе пашануюць.
Бацькоўскае слова дарэмна не гаворыцца.
Шануй бацьку з маткай - другіх не знойдзеш.
Паперад бацькі не лезь.

Прыказкі і прымаўкі пра Радзіму 5

У чужой старонцы не так свеціць сонца.
На чужой старонцы рад сваёй варонцы.
У чужым краю і жук – мяса.
Як тут не мёд, так там не піва!
На чужыне і камар загіне.
Чужына па шэрсці не гладзіць.
Лепей у сваіх людзях з голаду паміраць, ніж у чужых людзях золата збіраць.
Чым за морам віно піць, лепш у Нёмане вадіцу.
Няма смачнейшае вадзіцы, як з роднае крыніцы.
У сваім краі як у раі.
Няма лепш за той куток, дзе вязалі пупок.
Кожная сасна свайму бору песні пяе (Всяк кулик своё болото хвалит)
Там добра, дзе нас няма.