17.08.2015

Прыказкі пра свабоду і волю 3

Дай дзецям волю - сам пойдзеш у няволю.
За народ і волю аддам жыццё і долю.
Нашы народы не аддадуць свабоды (савецкая прыказка).
Свабодны чалавек нічога не баіцца.
За свабоду пайду і ў агонь, і ў воду.
Хоць спіна гола, абы свая воля.
Свабода даражэй за золата: тады цану спазнаеш, калі свабоду страціш.
Лепш холадна і голадна, затое свабодна.
Воля слабым сілу дае.

16.08.2015

Прыказкі пра свабоду і волю 2

Хоць голы, абы на волі.
Вольнаму воля не патрэбна.
Лепш на волі на голай ветцы, чым у няволі ў залатой клетцы.
Лепш на свабодзе ў каморцы, чым у няволі ў залатой клетцы.
Жыццё не мае цаны, а свабода даражэй за жыццё.
Або волю здабыць, або дома не быць.
Дай волі на пазногаць, а ён возьме на локаць.
На волі плачу даволі.
Хоць за два дні перад смерцю, але свабодным памерці.
Дзе няма волі, там няма і долі.

15.08.2015

Прыказкі пра свабоду і волю

Вольнаму воля, шалёнаму поле.
У полі свая воля.
Дай сэрцу волю - завядзе цябе ў няволю.
Лепш смерць на волі, чым жыццё ў няволі.
Не будзе таго ніколі, каб мы жылі ў няволі.
Там жыццё рай, дзе свабоды край.
Шырокае поле: ідзі, куды воля.
Воля - маленькае слова, а ўсе яму радуюцца.
У прыгодзе - думай аб свабодзе.

04.08.2015

Крыжаванка "Крылатыя выразы"

Савецкія прыказкі пра калгас 4


Хочаш па-людску жыць, трэба з калгасам дружыць.
У добрага трактарыста любы трактар добры.
Каб голаду не знаць, трэба трактарам араць.
Даўней балоты нам марнавалі, цяпер з балота хлеб дасталі.
Не горбім спіны - працуюць машыны.
Калгас без уліку што хата без дзвярэй.
За лень не запішуць працадзень.

Савецкія прыказкі пра калгас 3


Адзін жыў - у лапцях хадзіў, у калгас прыйшоў - боты знайшоў.
Колас да коласа - Радзіме сноп.
Сялянская воля на калгасным полі.
Няма канца-краю калгаснаму ўраджаю.
У калгасе - брыгадзір, у арміі - камандзір.
Добра працуеш - калгас мацуеш.
У калгасе жыць - шчаслівым быць.

03.08.2015

Прыказкі пра працу 4

Лепш заробленае, чым пазычанае.
Не той наперадзе, хто абагнаў, а той наперадзе, хто за сабой цягне.
У добрага трактарыста і трактар спявае.
Не работа сушыць, а турбота.
Работа не забота, забота - калі няма работы.
Працы і світкі не саромейся.
Праца здароўя не адбірае.
Дармовага на свеце нічога няма.

02.08.2015

Прыказкі пра працу 3

Жаданая праца, як сонца ўзыход.
Хто рабіць бярэцца, той і вучыцца.
Дружная праца - крыніца багацця.
Не таму слава, хто на язык лёгкі, а таму, хто ў справе стойкі.
Святочнаму дню - святочная праца.
Праца нікому не ганьбіць.
І поле герояў родзіць.
Добра працуеш - павагу маеш.
Найсмачнейшы хлеб ад сваёй працы.

Прыказкі і прыкметы на Іллю

Прыйшоў Ілля - прынёс гнілля.
Ілля дажджлівы - маланка арэхі паб'е.
Калі на Іллю дождж, то сорак дзён будз тож.
Да Іллі і пад кустом сушаць, а пасля - і на кусце не сохне.
Да Іллі мужык купаецца, а з Іллі з ракой развітаецца.
На Іллю лета да палудня, восень пасля палудня.
Да Іллі хоць адным зубам зелень капні.
Калі на Іллю дажджу няма - быць пажарам.

01.08.2015

Грошы 3


Усіх грошай на свеце не забярэш.
Сцеражы бацькаву капейку, то і свае здабудзеш.
Капейка рубель беражэ.
Грошы лік любяць.
Угавор даражэй за грошы.
Ці бедны, ці багаты, абы нікому не вінаваты.
Старасць не радасць, доўг не карысць.
Пазыка не плача, не раве, а спаць не дае.
Доўг не грэе.
Лепей галоднаму пераспаць, чым з даўгом прачнуцца.