12.01.2014

Прыказкі і прымаўкі Жыткаўшчыны 2

Маці сама не з'есць, а дзяцей накорміць.
Твае дзеці, табе і глядзеці.
У каго матка, у таго галоўка гладка.
Даў Бог дзеці, ды няма, дзе падзеці.
Ніхто не ведае, як сірата абедае.
Бацькоў любі, старых паважай.
Усе бачаць, як сірата скача, але ніхто не бачыць, як яна плача.
Як сіраце жаніцца, дык і дзень кароткі.
Сіратою жыць, слёзы ліць.

Комментариев нет:

Отправить комментарий